Kontakty

ARVAL SLOVAKIA  s.r.o.

+421 2 57 108 000

Pribinova 19

811 09 Bratislava

IČO: 35 890 487

IČ DPH: SK2021841789

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo účtu: SK18 0200 0000 0029 7855 8156

Zapísaná v obchod. registri vedenom OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 32167/B

 

Arval záruka spokojnosti