Podmienky používania

Vítame vás na internetových stránkach arvalauto.sk (ďalej len "Stránky"), ktoré prevádzkuje spoločnosť ARVAL SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Karpatská 18, 811 05  Bratislava, IČO: 35890487, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 32167/B.

Na tejto stránke sa môžete zoznámiť s podmienkami prevádzkovania týchto Stránok, ich používaním, právami a povinnosťami Vlastníka a návštevníkov.

Podmienky používania

a) Služby poskytované týmito Stránkami verejne prístupné. Používanie Stránok je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Návštevník stránok vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami ich používaním.

 

b) Bez súhlasu Vlastníka nie je dovolené používať tieto Stránky inak než pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Vlastníka.

 

c) Návštevník sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.

 

d) Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k čiastočnej či úplnej nefunkčnosti Stránok. Ďalej môže tiež dôjsť k zmene či zrušeniu poskytovaného obsahu alebo služieb. Uvedené skutočnosti nezakladajú návštevníkovi Stránok nárok na náhradu škody.

 

e) Tieto Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch Vlastník nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

Dodávateľ internetových stránok

Web & Media a.s

Václavské nám 832/19

110 00 Praha 1 - Nové Město

http://www.web-media.cz/

 

Vaše námety, postrehy či informácie o problémoch so zobrazovaním týchto stránok prosím zasielajte na adresu dodávateľa stránok info@web-media.cz prípadne pomocou webového formulára na adrese www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/

Arval záruka spokojnosti