Užívateľská sekcia

REGISTRAČNÝ FORMULÁR ZÁUJEMCU O VOZIDLO

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné!

Kontaktné údaje

Meno *:
Priezvisko *:
Mobil *:
E-mail *:

Prihlasovacie údaje

E-mail / Login *:
Heslo *:
Potvrdenie hesla *:

Nie som robot

Opíšte 5 znakov:
Kód pro ověření

Ochrana osobných údajov

Súhlasíte s tým, aby spoločnosť ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 32167/B, ako správca spracovávala Vaše osobné údaje v rozsahu, v akom ste ich pri tejto registrácii vyplnením webového formulára na www.arvalauto.sk poskytli, za súčasného uloženia cookies môjho zariadenia umožňujúceho personalizáciu (bližšie pozri Spracovanie cookies) na nasledujúce účely:

a) zasielanie marketingových ponúk a informačných oznámenie o novinkách, napr. časovo obmedzených zľavových akciách, informáciách o nových produktoch a službách, ponukách obchodu a služieb

b) marketingové prieskumy, prieskumy trhu a spokojnosti zákazníkov, vrátane sledovania mojej návštevnosti webových stránok pod správou spoločnosti ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Tento súhlas je udeľovaný na obdobie 2 rokov. Pred uplynutím tejto doby môžete byť požiadaný o predĺženie svojho súhlasu, v prípade, že súhlas neposkytnete či ho odvoláte, bude spracovanie osobných údajov obmedzené alebo dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov.

Tento súhlas je udeľovaný dobrovoľne. Odvolanie alebo neposkytnutie súhlasu môže mať za následok skutočnosť, že nebude vykonávaná aktivita, o ktorej ste bol informovaný (ak nie je táto aktivita inak spojená s plnením zmluvy, alebo inej právnej povinnosti alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.). V prípade neudelenia súhlasu s využitím analytických cookies a cookies umožňujúcich personifikáciu cez IP adresu Vášho zariadenia sa môže stať, že nebudú dostupné všetky funkcie stránky www.arvalauto.sk, alebo nebude táto stránka dostupná.

Súhlasím s tým, aby mi správca zasielal svoje obchodné oznámenia pri našej vzájomnej komunikácii prostriedkami elektronickej komunikácie (najmä e-mail, SMS a pod.) na kontakty e-mail a telefónne číslo, ktoré som správcovi poskytol.

ARVAL CZ s.r.o. prehlasuje, že je povinný ako správca osobných údajov spracovávať osobné údaje členov ARVALauto za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi, predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") a vykonávacích právnych predpisov prijatých na implementáciu GDPR v Slovenskej republike.

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. v tejto súvislosti spracováva, ich opravu, obmedzenie alebo vymazanie. Ako subjekt údajov máte tiež právo v tejto súvislosti a v súlade s GDPR namietať proti spracovaniu osobných údajov, a tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené. Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Pokiaľ chcete vyššie uvedené práva uplatniť, pošlite list alebo e-mail na nižšie uvedenú adresu: ARVAL SLOVAKIA, s.r.o., oddelenie Compliance, Pribinova 19, 811 09 Bratislava alebo na e-mail: privacy@arval.sk. Za účelom uľahčiť identifikáciu môžete pripojiť aj sken/kópiu Vášho občianskeho preukazu.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to po prihlásení do Užívateľskej sekcie v Zmene registračných údajov.

Prostredníctvom webovej stránky www.arvalauto.sk môžu byť zbierané tiež IP adresy vášho zariadenia, z ktorého sa na webovú stránku prihlasujete.

Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov si môžete prečítať v Oznámení Arval o ochrane osobných údajov, informácie o spracovaní cookies zbieraných cez webovú stránku si môžete prečítať v Spracovanie cookies.

** K úspešnej registrácii je potrebné súhlasiť s jedným z týchto súhlasov:

Arval záruka spokojnosti